Danh sách 670 người mua bằng giả tại UHDEM (26 Lê Đại Hành, Hà Nội)

Written By David on Tuesday, 18 May 2010 | 22:23

DANH SÁCH HỒ SƠ THU GIỮ TẠI UHDEM

UHDEM là Liên hiệp phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp (UHDEM), trụ sở tại số 26 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cấp cho nhiều người các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ là giả (có danh sách kèm theo).

Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang sử dụng lao động trên phạm vi toàn quốc tiến hành rà soát hồ sơ nhân sự của đơn vị mình. Nếu phát hiện có người đã sử dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của UHDEM, đề nghị thông báo đến Đội 14, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ Đội 14, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội là số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 04.39396242, 04.39396134, fax: 04.39396135".


      HỌ TÊN     NGÀY SINH     ĐỊA CHỈ     TỈNH     SỐ CMT     NGÀY CẤP

1     TRẦN ĐĂNG TÙNG      11/02/1989     HOẰNG THÀNH, HOẰNG HOÁ,                  THANH HOÁ     173570156     Mar-07    
2     TRƯƠNG TIẾN QUỲNH     10/06/1986     XUÂN SƠN THỌ XUÂN     THANH HOÁ     172801360     21/03/2008    
3     LÊ THỊ TRÌNH     10/10/1963     HOÀNG GIANG NÔNG CỐNG     THANH HÓA     170881763     10/04/1979    
4     LÊ THỊ HƯƠNG     10/10/1990     HOẰNG MINH HOẰNG HÓA     THANH HÓA     173582915     19/02/2008    
5     ĐÔ LƯỜNG SƠN     10/10/1963     HOẰNG THÀNH-HOẰNG HÓA     THANH HÓA     172751638     10/06/2003    
6     CAO VĂN TRUNG     24/09/1980     QUẢNG CƯ TX SẦM SƠN     THANH HÓA     173721414     25/06/2008    
7     VŨ ĐÌNH HỒNG     05/10/1973     QUẢNG TIÊN TX SẦM SƠN     THANH HÓA     173094296     07/09/2006    
8     CHU THỊ NGỌC     14/10/1987     QUẢNG CHÂU QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     172862520     06/12/2004    
9     LƯƠNG VĂN LỘC     22/04/1973     QUẢNG CƯ -SẦM SƠN     THANH HÓA     171629829     20/01/2000    
10     NGUYỄN VĂN QUÂN     04/01/1983     TRIỆU QUANG-TRIỆU HÓA     THANH HÓA     172260198     26/04/2000    
11     NGUYỄN DUY HIỆP     22/01/1989     QUẢN TIẾN0-TX SẦM SƠN     THANH HÓA     172036772     18/06/2004    
12     ĐINH THỊ BÌNH     04/07/1989     HOÀNG ĐAO -HOÀNG HÓA     THANH HÓA     173569242     05/03/2007    
13     LÊ BÁ HUỲNH     08/08/1991     ĐÔNG TIẾN -ĐÔNG SƠN     THANH HÓA     173017591     11/08/2008    
14     TẠ THỊ TIẾN     22/08/1990     NGỌC KHÊ-NGỌC LẶC     THANH HÓA     173696621     20/08/2007    
15     LÊ THỊ VÂN ANH     17/08/1988     TRIỆU SƠN -THANH HÓA     THANH HÓA     172925564     13/02/2009    
16     LÊ NGỌC ÁNH     29/03/1986     YÊN THỌ-NHƯ THANH     THANH HÓA     172499109     08/02/2004    
17     TRIỆU THỊ HÀ     14/06/1990     CẨM CHÂU CẨM THỦY     THANH HÓA     173119767     30/11/2000    
18     TRỊNH THỊ LOAN     08/08/1965     P.ĐÔNG VỆ      THANH HÓA     174354297     07/03/2007    
19     BÙI NGỌC THANH     10/05/1980     QUẢNG TÂM -QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     171875245     18/06/2001    
20     LÊ THỊ SÂM     08/08/1986     77 MINH KHAI -LAM SƠN-TH     THANH HÓA     172904173     24/02/2009    
21     NGUYỄN VĂN THƯỜNG     02/04/1974     QUẢNG CƯ-SẦM SƠN     THANH HÓA     172032091     17/04/2008    
22     PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH     21/03/1988     ĐÔNG TÂN ĐÔNG SƠN     THANH HÓA     173003248     12/09/2005    
23     PHÙNG VĂN THẠO     15/04/1978     THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN     THANH HÓA     171787202     11/04/1990    
24     LÊ THỊ HỒNG     13/09/1987     HOẰNG VINH - HOẰNG HÓA     THANH HÓA     172780880     25/02/2006    
25     TRỊNH TỨ NAM     20/04/1978     QUẢNG TIÊN TX SẦM SƠN     THANH HÓA     173030805     09/09/2005    
26     NGUYỄN VĂN KHÁNH     02/10/1987     THIÊU LONG THIỆU HÓA     THANH HÓA     172876906     19/01/2005    
27     PHẠM GIA HUỆ     16/05/1971     QUẢNG TIẾN TX SẦM SƠN     THANH HÓA     171821044     15/04/1996    
28     LÊ THỊ XUÂN     02/10/1984     MINH DÂN TRIỆU SƠN     THANH HÓA     172322216     15/11/2000    
29     TRƯƠNG NGỌC THU     20/10/1965     HOẰNG THANH HOẰNG HÓA     THANH HÓA     171204612     1996    
30     VŨ NHƯ THẮNG     10/04/1974     QUẢNG CƯ TX SẦM SƠN     THANH HÓA     171552999     15/06/2006    
31     LÊ THỊ VÂN ANH     17/08/1988     TRIỆU SƠN -THANH HÓA     THANH HÓA     172925564     13/02/2009    
32     NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG     30/09/1986     THIỆU ĐÔ THIỆU HÓA     THANH HÓA     172274507     08/11/2001    
33     NGUYỄN VĂN SƠN     20/03/1979     HOẰNG PHỤ HOẰNG HÓA     THANH HÓA     171378348     28/08/1997    
34     ĐỖ THỊ LÊ QUỲNH     22/09/1987     13/8/ NGUYỄN CÔNG TRỨ     THANH HÓA     172021200     19/5/2002    
35     DƯƠNG THỊ NGA     19/07/1972     THIỆU THỊNH THIỆU HÓA     THANH HÓA     171496845     18/8/2008    
36     NGUYỄN NGỌC THẠNH     10/10/1960     HOÀNG THANH HOẰNG HÓA     THANH HÓA     171455339     26/07/2002    
37     LÊ THỊ HỒNG MINH     08/08/1966     QUẢNG TÂM QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     171254048     28/08/1987    
38     LÊ THỊ TẠO     10/05/1965     MINH THỌ NÔNG CỐNG     THANH HÓA     172625260     29/10/2003    
39     NGUYỄN THỊ NGA     25/06/1986     LÊ LỢI LAM SƠN     THANH HÓA     172026956     1/8/2003    
40     LÊ THỊ NGUYÊN NHUNG     01/08/1990     XÓM 4 QUẢNG THẮNG     THANH HÓA     172993854     23/06/2005    
41     NGUYỄN TUẤN ANH     28/06/1981     107 TRỊNH KHẢ-P.ĐỐNG VỆ     THANH HÓA     172001607     17/05/2005    
42     LÊ THỊ SÂM     02/10/1988     HOẰNG PHÚC HOẰNG HÓA     THANH HÓA     172750539     25/01/2006    
43     VŨ THỊ HUỆ     18/08/1961     QUẢNG MINH -QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     171095409     24/11/1980    
44     HOÀNG NGỌC SÁNG     10/05/1967     QUẢNG THỊNH -QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     171358239     12/08/2008    
45     NGUYỄN HUY TUẤN     29/06/1979     QUẢNG NHAM QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA     171895785     15/06/2007    
46     NGUYỄN THỊ MINH     22/10/1989     HOẰNG ĐẠT- HOẰNG HÓA     THANH HÓA     173566682     10/12/2006    
47     LÊ QUỐC ĐẠT     12/02/1966     THIỆU LONG- THIỆU YÊN     THANH HÓA     171313892     20/10/1983    
48     LƯƠNG THỊ THÙY     26/07/1989     HOẰNG THÀNH-HOẰNG HÓA     THANH HÓA     173570387     23/03/2007    
49     HOÀNG THỊ NHUNG     14/01/1969     HOẰNG ĐỒNG HOÀNG HÓA     THANH HÓA           19/09/1983    
50     HÀ THỊ HIÊN     10/11/1988     BAN CÔNG - BÁ THƯỚC     THANH HÓA     172955381     11/03/2005    
51     LÊ THỊ NGỌC     10/08/1984     NÔNG TRƯỜNG TRIỆU SƠN     THANH HÓA     172332320     20/8/2004    
52     MAI THỊ XUÂN     16/02/1990     QUẢNG PHONG QUẢNG XƯƠNG     THANH HÓA           01/08/2007    
53     PHẠM HỒNG PHƯƠNG     30/12/1987     11, K4B, C/ THẮNG, HẠ LONG, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH           18/02/2004    
54     TRẦN TIẾN DŨNG     20/09/1987     QUẢNG LỢI, ĐẦM HÀ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101019445     01/05/2005    
55     NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG     12/02/1989     ĐÔNG XÁ, VÂN ĐỒN, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101031918     19/09/2006    
56     NGUYỄN THỊ KIM QÚÊ     21/11/1988     T6 K2A, C/ THẮNG, HẠ LONG, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101003596     09/06/2005    
57     LÊ THỊ HẰNG     14/07/1986     T68 CẨM PHÚ, CẨM PHẢ,QUẢNG NINH     QUẢNG NINH           07/07/2003    
58     NGUYỄN THỊ KIM LIÊN     29/08/1986     T6 K2A, C/ THẮNG, HẠ LONG, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100920863     11/10/2003    
59     LINH THỊ HÀ     27/07/1984     HOÀ BÌNH, HOÀNH BỐ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100955043     16/07/2004    
60     NGUYỄN THỊ NGHĨA     20/11/1987     THỊ TRẤN QUẢNG HÀ, HẢI HÀ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100961823     22/03/2005    
61     LÝ THỊ PHƯỢNG     20/07/1984     TĐ, THƯỢNG YÊN CÔNG, UÔNG BÍ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100841024     24/09/2007    
62     HOÀNG THỊ LAN     16/04/1990     ĐỒN ĐẠC, BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101042084     14/08/2006    
63     NGÔ THỊ NGUYỆN     11/11/1989     K2 TẬP THỂ BA CHẼ, BA CHẺ QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100897212     26/06/2008    
64     TRẦN THỊ HOA     25/12/1989     T7 HẢI ĐÔNG, MÓNG CÁI, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101014460     11/03/2005    
65     ĐÀM THỊ HƯNG     08/08/1988     THANH SƠN, BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100897607     15/07/2004    
66     HOÀNG THỊ MAI     13/10/1988     ĐỒN ĐẠC, BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100866945     05/08/2003    
67     NGUYỄN THỊ NGỌC     1987     THỊ TRẤN CÔ TÔ, CÔ TÔ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH           22/08/2003    
68     VŨ THỊ BÍCH PHƯƠNG     12/07/1988     KHU 2 THỊ TRẤN BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100866566     25/12/2003    
69     PHẠM THỊ THU THẢO     04/02/1988     HOÀNG QUẾ, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100936651     18/03/2004    
70     NGUYỄN THẾ HÀO     26/07/1987     THỊ TRẤN CÔ TÔ, CÔ TÔ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100891640     23/08/2003    
71     HOÀNG THỊ TRANG     14/09/1989     ĐỒN ĐẠC, BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101042089     14/08/2006    
72     LA THỊ LỆ     02/07/1984     LỤC HỒN, BÌNH LIÊU, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100789812     28/03/2001    
73     NGUYỄN THỊ MINH THU     26/08/1988     QUẢNG YÊN, YÊN HƯNG, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100997132     19/07/2005    
74     ĐOÀN TRONG NINH     18/08/1987     V- XUÂN, MẠO KHÊ, ĐÔNG TRIỀU,      QUẢNG NINH     100883734     12/07/2007    
75     VY THỊ HẢI     09/06/1975     ĐỒNG TÂM, BÌNH LIÊU, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH           07/11/1991    
76     LƯƠNG THỊ HIỀN     28/05/1990     ĐỒN ĐẠC, BA CHẼ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     101042196     08/09/2006    
77     TRẦN THỊ LÀNH     27/08/1989     PHONG DỤ, TIÊN YÊN, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100906129     15/08/2003    
78     LÊ THANH THẢO     26/09/1987     CẨM SƠN, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100892012     11/09/2002    
79     PHẠM THỊ NIÊN(LIÊN)     20/07/1959     KHU 4 THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH     100787788     11/03/1999    
80     NGUYỄN THỊ LAN NHUNG     06/03/1982     V- XUÂN, MẠO KHÊ, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH     QUẢNG NINH           15/09/1998    
81     NGUYỄN THỊ THANH     17/05/1987     TRUNG NGUYÊN, YÊN LAC,      VĨNH PHÚC     135310933     19/02/2008    
82     ĐỖ THỊ MINH KHANG     09/09/1977     THANH TRÙ ,VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC     VĨNH PHÚC     135273904     15/10/2003    
83     LÊ THỊ HẢO     16/04/1983     TUÂN CHÍNH, VĨNH TƯỜNG,      VĨNH PHÚC     135041898     05/07/1998    
84     DƯƠNG THỊ KIM XUYẾN     11/11/1975     LIÊN BẢO, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC     VĨNH PHÚC     191127648     27/11/1975    
85     ĐỖ THỊ TÂM PHÚC     14/04/1958     HƯƠNG CANH, BÌNH XUYÊN,      VĨNH PHÚC     135121823     12/07/2000    
86     NGUYỄN THỊ HƯƠNG      15/05/1976     HƯƠNG CANH, BÌNH XUYÊN,      VĨNH PHÚC     135248633     25/05/2004    
87     NGUYỄN THỊ KIM XUYÊN     28/08/1963     TAM HỢP, TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC     VĨNH PHÚC     1308155294     03/11/1982    
88     NGUYỄN THỊ KHÊ     11/03/1978     TRUNG YÊN, YÊN LẠC, VĨNH PHÚC     VĨNH PHÚC     135035767     23/04/1998    
89     PHẠM THÁI HÒA     23/02/1987     YÊN THỊNH, YÊN MÔ, NINH BÌNH     NINH BÌNH     164292293     12/08/2004    
90     PHẠM NGỌC THÂN     18/03/1981     KHÁNH HỘI, YÊN THÀNH, NINH BÌNH     NINH BÌNH                
91     PHẠM THỊ THU HƯƠNG     1987     ĐA PHÚC, KIẾN THUỴ, HẢI PHÒNG     CA HẢI PHÒNG     31530664          
92     NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH     1987     CỤM 1 BẮC SƠN, KIẾN AN,      CA HẢI PHÒNG     31385075          
93     LÊ THỊ NGỌC THUỲ      1987     HẠ ĐOAN 3 , ĐÔNG HẢI 2,     CA HẢI PHÒNG     31449749          
94     LÊ BÌNH PHƯƠNG THANH     1988     PHAN RÍ, CỬA TUY PHONG,     BÌNH THUẬN     261129380          
95     LÊ PHƯƠNG ANH TÙNG     17/4/1981     PHAN BÍ CỬ TUY PHONG     BÌNH THUẬN     260895583     26/08/1997    
96     LÊ PHƯƠNG ANH THÁI     1986     PHAN BÍ CUA TUY PHONG     BÌNH THUẬN     266381102     27/3/2007    
97     LÝ QUANG TRUNG     19/2/1980     THANH HẢI PHAN THIẾT     BÌNH THUẬN     26945844     3/7/2001    
98     LÒ THỊ THƠM     05/05/1988     SLÓNG SẬP-MỘC CHÂU     SƠN LA     50677154          
99     LÒ VĂN CHỦ     09/10/1984     MƯỜNG LAN -SỐP CỘP     SƠN LA     50528132     17/02/2005    
100     PHẠM THỊ HIỆP     01/12/1988     MƯỜNG LẠN -SỐP CỘP     SƠN LA     50674345          
101     BẠC THỊ VĂN     25/10/1986     MƯỜNG SẠI- THUẬN CHÂU     SƠN LA     50472158     05/12/2002    
102     ĐINH THỊ QUYÊN     29/12/1988     CHIỀNG PẤC- THUẬN CHÂU     SƠN LA     50464480     16/08/2003    
103     LÒ THỊ BẢY     13/04/1990     TƯỜNG PHÙ -PHÙ YÊN     SƠN LA     50687535     28/11/2007    
104     HOÀNG VĂN DU     15/01/1986     CHIỀNG RAY QUỲNH NHAI     SƠN LA           02/04/2001    
105     LÒ THỊ THANH NGA     07/11/1987     CHIỀNG XÔM THỊ XÃ SƠN LA     SƠN LA     50525257     26/02/2005    
106     SA THỊ TRANH     08/08/1986     TÂN PHONG PHÙ YÊN     SƠN LA     50536017     02/11/2004    
107     QUÀNG THỊ NGA     31/06/1987     MƯỜNG LAN SỐP CỘP SƠN LA     SƠN LA     50589574     06/03/2007    
108     ĐINH CÔNG TẾ     19/03/1985     SONG PE BẮC YÊN SƠN LA     SƠN LA     50558690     02/11/2005    
109     HÀ VĂN DƯƠNG     03/08/1989     PẮC MA QUỲNH NHAI     SƠN LA     50523714     03/08/2004    
110     TRẦN THỊ HẢI TRANG     03/10/1988     THỊ TRẤN THUẬN CHÂU     SƠN LA     50561205     09/12/2005    
111     ĐINH THỊ THOA     28/04/1989     ĐÁ ĐỎ -PHÙ YÊN     SƠN LA     50599081     09/03/2006    
112     HOÀNG VĂN HÙNG     06/10/1985     CHIÊNG CƠI-THỊ XÃ SƠN LA     SƠN LA     50482558     03/03/2003    
113     LÒ THỊ MIÊN     24/11/1989     MƯỜNG VÀ -SỐP CỘP     SƠN LA     50574347     17/03/2008    
114     BÀN THỊ HOA     15/01/1988     QUYNH HƯỚNG -MỘC CHÂU     SƠN LA     50591451     19/03/2006    
115     CÀ THỊ SƠN     24/10/1989     BẢN PẶT-XÃ DỒM CANG-SỐP CỘP     SƠN LA     50527807          
116     ĐINH THỊ HẢI     16/12/1987     TÂN PHONG PHÙ YÊN     SƠN LA     50580259     09/01/2006    
117     LÝ THỊ MAI     16/09/1988     TÂN LANG -PHÙ YÊN     SƠN LA     50483738     08/07/2003    
118     MÈ THỊ NGUYỆT     17/04/1987     CHIÊNG CƠI-THỊ XÃ SƠN LA     SƠN LA     50501939     24/08/2003    
119     TRIỆU THỊ HOA     05/09/1990     PHIÊNG LUÔNG- MỘC CHÂU     SƠN LA     50517336     08/08/2006    
120     TRẦN THỊ THANH     12/01/1960     177 NGUYỄN CHÍ THANH, HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191692322     Nov-05    
121     HỒ ĐĂNG GIÁP     02/01/1973     15 TRẦN CAO VÂN, HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191457657     13/05/1997    
122     HOÀNG THỊ BẠCH TUYẾT     10/08/1958     16C KIM LONG, HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     190093825     14/01/1997    
123     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO     20/02/1988     VINH HƯNG, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ           25/07/2005    
124     CAO VĂN TỴ     05/07/1968     VINH HƯNG, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191082444     20/07/1985    
125     HOÀNG THỊ THANH     22/02/1984     VINH GIANG, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191634151     20/04/2000    
126     NGUYỄN THỊ CHUA     20/12/1962     VINH GIANG, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     190210223     23/01/2000    
127     LƯƠNG QUANG BIN     20/06/1987     VINH MỸ, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191662418     08/03/2004    
128     HỒ ĐẮC LỘC     20/07/1970     LỘC AN, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191061328     07/06/1983    
129     LÊ CHÍ THỊNH     20/10/1985     THỊ TRẤN SỴA, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191544824     22/08/2000    
130     NGÔ THỊ MINH NGỌC     14/05/1986     149 PHAN ĐĂNG LƯU, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ           19/03/2001    
131     ĐẶNG KHÁNH LINH     06/05/1968     VĨNH LỢI, HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191094591     07/11/1995    
132     LÊ THỊ LÀI     14/06/1984     PHONG AN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191513315     14/07/1999    
133     NGUYỄN THỊ MAI ANH     26/12/1986     111 XUÂN 68 HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191551776     11/06/2001    
134     TRẦN THỊ THANH BÌNH     26/01/1970     27 PHÙNG HƯNG, HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191556800     14/07/2003    
135     NGUYỄN THỊ ÁI NHI     19/03/1978     HƯƠNG PHONG, HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ     THỪA THIÊN HUẾ     191392297     24/07/1993    
136     ĐẶNG PHƯỚC VÂN     22/02/1970     QUẢNG PHƯỚC, HƯƠNG ĐIỀN, BÌNH TRỊ THIÊN     BÌNH TRỊ THIÊN     191094595     31/01/1986    
137     LÊ THỊ LOAN     01/01/1970     QUẢNG VINH, HƯƠNG ĐIỀN, BÌNH TRỊ THIÊN     BÌNH TRỊ THIÊN     191176403          
138     HOÀNG THỊ NGỌC LAN     24/05/1979     QUẢNG PHƯỚC, QUẢNG ĐIỀN, BÌNH TRỊ THIÊN     BÌNH TRỊ THIÊN     191372742     07/02/2007    
139     LÊ THỊ MUỘI     07/06/1905     HOÀ THÀNH- TP CÀ MAU     CÀ MAU     381227055     27/12/2007    
140     TRẦN PHI HÙNG     25/09/1984     VIÊN AN ĐÔNG- NGỌC HIỂN      CÀ MAU     381236811     29/01/2007    
141     ĐINH THỊ THU HIỀN     12/10/1987     SƠN CHÂU- HƯƠNG SƠN- HÀ TĨNH     HÀ TĨNH           24/03/2003    
142     TRẦN THỊ PHƯƠNG     07/10/1987     THẠCH LẠC- THẠCH HÀ     HÀ TĨNH     183552313     25/02/2004    
143     TÂN THỊ HOA     05/07/1987     NAM TÂN, NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG     HẢI DƯƠNG     142496374     28/03/2005    
144     NGUYỄN THỊ ÁNH     10/11/1987     THỊ TRẤN GIA LỘC, GIA LỘC, HD     HẢI DƯƠNG     142236486     04/4/2002    
145     NGUYỄN HỮU TUẤN     5/9/1971     THỊ TRẤN GIA LỘC , GIA LỘC     HẢI DƯƠNG     121824845     6/10/1997    
146     HOÀNG THỊ THU     2/12/1986     QUYẾT THẮNG THANH HÀ     HẢI DƯƠNG     142211815     10/1/2002    
147     BÙI QUANG TRƯỜNG     10/2/1985     THỊ TRẤN GIA LỘC, GIA LỘC, HD     HẢI DƯƠNG     142169912     12/10/2008    
148     NGUYỄN THỊ THANH THÚY     25/10/1986     GIA TÂN, GIA LỘC, HẢI DƯƠNG     HẢI DƯƠNG                
149     NGUYỄN THỊ HUYỀN     09/01/1987     XUÂN HỒNG , XUÂN TRƯỜNG,      NAM ĐỊNH     162881334     01/08/2005    
150     TỐNG THỊ TRIỀU     24/06/1987     HẢI ANH,HẢI HỞU, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162872115     02/04/2009    
151     ĐẶNG VĂN HÙNG     15/03/1987     HỒNG THUẬN, GIAO THUỶ     NAM ĐỊNH     162796186     11/11/2003    
152     THÁI THỊ HUỆ     15/10/1988     TRUNG ĐÔ, TP VINH, NGHỆ AN     NGHỆ AN     186346129     25/09/2003    
153     BÙI THỊ VINH     14/12/1986     QUỲNH LƯU, NGHỆ AN     NGHỆ AN     186300463     06/02/2003    
154     PHẠM XUÂN SÁCH     16/10/1979     DIỄN KỲ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN     NGHỆ AN     182243959     26/12/1996    
155     NGUYỄN THỊ SÁNG     15/04/1984     QUỲNH THANH, QUỲNH LƯU,NGHỆ A     NGHỆ AN     186090688     22/06/2001    
156     TRẦN MẠNH TÀI     23/09/1986     HƯNG BÌNH, TP VINH NGHỆ AN     NGHỆ AN     186340417     30/08/2003    
157     THÁI THỊ HUỆ     15/10/1988     TRUNG ĐÔ, TP VINH, NGHỆ AN     NGHỆ AN                
158     TÔ VIỆT MINH     27/05/1985     RẠCH CHÈO PHÚ TÂN, CÀ MAU     CÀ MAU     381606979     24/07/2008    
159     TÔ MINH VIỆT     27/05/1985     RẠCH CHÈO PHÚ TÂN, CÀ MAU     CÀ MAU     381606979     24/07/2008    
160     TRẦN THỊ NGỌC MAI     09/12/1987     SỐ 65 PHAN BỘI CHÂU, HẢI PHÒNG     HẢI PHÒNG     31453082     17/07/1987    
161     TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO     18/04/1989     XUÂN HUY, LÂM THAO, PHÚ THỌ     PHÚ THỌ     60836147     22/11/2005    
162     NGUYỄN THỊ MINH THÚY      20/12/1976     TRƯNG VƯƠNG, VIỆT TRÌ     PHÚ THỌ     131810984     24/4/1994    
163     PHẠM ANH TÀI     26/10/1987     KHU 7, VÕ THỊ SÁU, CÔN ĐẢO, BÀ RỴ     VŨNG TÀU                
164     TRƯƠNG THỊ PHÚ     12/12/1982     105/27/11 NGÔ ĐỨC KẾ, F7, VŨNG TÀ     VŨNG TÀU                
165     PHẠM QUANG BÌNH     10/11/1980     105/27/11 NGÔ ĐỨC KẾ, F7, VŨNG TÀ     VŨNG TÀU                
166     CAO LỆ HUYỀN     1987     VĨNH TRẠI, TP LẠNG SƠN, LẠNG SƠN      LẠNG SƠN     82019265          
167     AN THỊ MAI HOA     12/04/1987     THỊ TRẤN VƯƠNG TIÊN, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145248633     26/06/2003    
168     TRẦN THỊ NGỌC ANH     02/10/1986     TIÊU XÁ, YÊN MỸ, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145159633     28/02/2001    
169     NGUYỄN THỊ VÂN ANH     24/04/1987     HIẾN NAM, THỊ XÃ HƯNG YÊN, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145210806     07/10/2008    
170     BÙI VĂN VIỆT     28/04/1989     TÂN QUANG, VĂN LÂM, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145361156     29/07/2005    
171     ĐỖ THỊ THU HUYỀN     12/10/1989     XUÂN QUAN, VĂN GIANG, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145310724     30/09/2004    
172     PHẠM THỊ THUẬN     09/01/1986     XUÂN TÂN, XUÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162808084     21/02/2004    
173     HOÀNG TIẾN MẠNH     Feb-86     THỊ TRẤN THỊNH LONG, HẢI HẬU, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162762808     01/11/2006    
174     TRẦN QUANG HÀ     08/01/1984     38/4 GIẢI PHÓNG, NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162586571     07/10/2001    
175     VŨ VĂN THÁI     08/01/1987     NAM TIẾN, NAM TRỰC, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162893219     25/02/2005    
176     ĐINH QUANG CÔNG     09/08/1986     YÊN BÌNH, Ý YÊN, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162785320     13/11/2003    
177     TRẦN THỊ MINH     15/08/1985     TRỰC THANH, TRỰC NINH, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162712522     20/04/2007    
178     PHÙNG THỊ HẬU     05/05/1990     GIAO HÀ, GIAO THUỶ, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     163111819     29/02/2008    
179     TRIỆU THỊ LAN     12/03/1990     NAM HOA, NAM TRỰC, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     163109842     23/02/2008    
180     MAI THỊ THU     07/09/1983     10 THỊ TRẤN TRƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN, BÀ TRIỆU, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162765117     17/07/2003    
181     NGUYỄN VĂN LÝ     12/06/1984     HẢI LÝ, HẢI HẬU, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162803831     03/01/2004    
182     NGUYỄN THỊ HUYỀN     12/10/1987     NGHĨA LÂM, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162863675     12/01/2004    
183     PHẠM THỊ THUỲ DƯƠNG     22/10/1986     YÊN TÂN, Ý YÊN, NAM ĐỊNH     NAM ĐỊNH     162813637     Mar-04    
184     BÙI THỊ HIÊN     30/06/1989     THANH HÀ, THANH CHƯƠNG, NGHỆ A     NGHỆ AN           15/08/2006    
185     TRẦN VÕ ĐẠO     17/09/1982     THANH ĐỒNG, THANH CHƯƠNG,      NGHỆ AN     182525358     19/01/2000    
186     NGUYỄN THỊ XUÂN     12/06/1989     VĨNH SƠN, ANH SƠN, NGHỆ AN     NGHỆ AN     186711806     22/11/2005    
187     NGÔ THỊ NGỌC     08/02/1982     DIỄN NGỌC, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN     NGHỆ AN     186132541     17/03/2007    
188     NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG     19/11/1989     THANH LƯƠNG, THANH CHƯƠNG,     NGHỆ AN     186692581     17/10/2005    
189     ĐỖ THỊ THANH HOÀ     16/07/2007     P.PHÚC THÀNH     NINH BÌNH     184298192     16/07/2007    
190     NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG      27/06/1982     P.PHÚC THÀNH TX NINH BÌNH     NINH BÌNH     164131354     24/02/2000    
191     BÙI NGỌC CẢNH     26/08/1982     NAM BÌNH TX NINH BÌNH     NINH BÌNH     104086808     16/04/1998    
192     LƯƠNG THỊ LINH     25/12/1986     YÊN THÀNH YÊN MÔ-NINH BÌNH     NINH BÌNH     164299567     11/11/2004    
193     NGUYỄN VĂN LONG     31/05/1981     HẢI THÀNH, ĐỐNG HỚI, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194282834     14/01/2005    
194     NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG     15/10/1988     QUẢNG THỌ, QUẢNG XƯƠNGM, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194375046     06/10/2005    
195     PHẠM THỊ QUYẾT     24/03/1985     PHÚ THUỶ, LỆ THUỶ, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     184278707     14/02/2003    
196     NGUYỄN THỊ THU     03/02/1984     QUẢNG PHƯƠNG,QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194280987     14/03/2003    
197     NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH     13/07/1988     BA ĐỒN, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194362615     13/05/2005    
198     PHAN VĂN VŨ     22/12/1985     ĐÔNG HOÀNG- TIỀN HẢI     THÁI BÌNH     151604044     13/08/2002    
199     ĐINH THỊ HỒNG THẢO     07/09/1987     TỰ TÂN - VŨ THƯ     THÁI BÌNH     151600613     21/08/2002    
200     PHẠM THỊ THÚY     22/02/1987     NAM HẢI -TIỀN HẢI     THÁI BÌNH     151644090     21/08/2001    
201     TRỊNH THỊ NGUYỆT     01/11/1988     BÁCH THUẬN-VŨ THƯ     THÁI BÌNH     124645100     26/04/2003    
202     NGUYỄN THỊ TÂM     28/10/1982     ĐÔNG HẢI-QUỲNH PHỤ     THÁI BÌNH     151278888     27/07/2001    
203     TRẦN THỊ HUẾ     14/04/1987     NAM HẢI -TIỀN HẢI     THÁI BÌNH     151544089     21/08/2001    
204     ĐẶNG THỊ VĂN ANH     22/12/1974     VŨ QUY-KIẾN XƯƠNG     THÁI BÌNH     151096744     08/10/1988    
205     LÊ MINH TUẤN     15/11/1986     THỤY LƯƠNG-THÁI THỤY     THÁI BÌNH     151556058     25/10/2001    
206     PHẠM THỊ PHƯƠNG LÝ     12/06/1976     TRẦN LÃM-THỊ XÃ THÁI BÌNH     THÁI BÌNH     151135207     29/06/1994    
207     LÊ THỊ LAN ANH     05/02/1990     THỤY BÌNH - THÁI THỤY     THÁI BÌNH     151831846     16/03/2006    
208     BÙI THỊ HỒNG LAN     29/09/1989     THỤY SƠN -THÁI THỤY     THÁI BÌNH     151710384     04/05/2007    
209     DƯƠNG THỊ THANH NGA     14/03/1985     SONG LANG-VŨ THƯ     THÁI BÌNH     151564564     18/11/2001    
210     LÊ THỊ LUYỆN      11/11/1988     AN ĐỒNG -QUỲNH PHỤ     THÁI BÌNH     151031134     24/02/2003    
211     TRẦN THỊ NGUYÊN     22/09/1986     THÁI AN -THÁI THỤY     THÁI BÌNH     151531226     28/06/2001    
212     DƯƠNG THỊ NGỌC     22/08/1987     THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, PHÚ BÌNH, THÁI N GUYÊN     THÁI NGUYÊN     91074497     15/12/2003    
213     NGUYỄN THỊ THU HÀ     01/09/1986     THẮNG LỢI, SÔNG CÔNG THÁI NGUYÊN     THÁI NGUYÊN     090848737     10/10/2000    
214     NGUYỄN THỊ TRANG     08/01/1988     HƯƠNG SƠN, TP THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN      THÁI NGUYÊN     090970146     15/12/2001    
215     NGUYỄN MẠNH QUY     08/09/1986     HOÀI MỸ, HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH     BÌNH ĐỊNH                
216     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG     15/09/1987     AN MỸ -BÌNH LỤC     HÀ NAM     168234273     14/03/2006    
217     PHẠM THỊ MINH TÂM     02/09/1987     HÒA LẠC -DUY TIÊN     HÀ NAM     168207619     03/03/2004    
218     NGUYỄN DIỆU HƯƠNG     26/10/1987     HẠCH THƯƠNG-DUY TIÊN     HÀ NAM     168247356     17/03/2005    
219     PHAN VĂN NAM     29/10/1985     NHÂN BÌNH- LÝ NHÂN     HÀ NAM     168134430     19/10/2001    
220     CAO THỊ THU HƯỜNG     16/03/1984     ĐỒNG VĂN-DUY TIÊN     HÀ NAM     168139448     14/11/2006    
221     NGUYỄN THỊ NỒNG ÁNH     04/10/1986     LIÊM TIẾT -THANH LIÊM     HÀ NAM     168147415     22/05/2002    
222     NGUYỄN THÀNH TRUNG     11/08/1987     NGÂN NGHĨA -LÝ NHÂN     HÀ NAM     168190163     08/07/2008    
223     TRỊNH VĂN ĐÍCH     15/03/1985     YÊN BẮC-DUY TIÊN     HÀ NAM           03/06/2003    
224     NGUYỄN THÁI HỌC     01/10/1987     TIÊN HIỆP- DUY TIÊN     HÀ NAM     168174547     04/06/2003    
225     PHẠM THỊ LAN HƯƠNG     28/03/1988     VĂN LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM     HÀ NAM                
226     PHẠM NGỌC VĨNH     03/09/1983     TÂN THỊNH, TX HÒA BÌNH, HÒA BÌNH     HÒA BÌNH     113156969     26/03/2001    
227     HOÀNG THỊ THANH THỦY     22/12/1986     NGHI THỦY T.X CỬA LÒ     NGHỆ AN     186133386     04/09/2002    
228     HỒ THỊ TRANG     28/10/1986     HƯNG MỸ =HƯNG NGUYÊN     NGHỆ AN     186081941     08/05/2001    
229     LÊ VĂN ĐIỀU     20/03/1970     DIỄN NGỌC-DIỄN CHÂU     NGHỆ AN     182035808     15/06/1993    
230     ĐINH THỊ THANH DUNG     05/10/1985     P.QUANG TIÊN-T.X THÀI HÒA     NGHỆ AN     182537843     12/02/2008    
231     MAT ANH ĐỨC     04/05/1987     THỊ TRẤN YÊN THÀNH     NGHỆ AN     186478522     28/09/2004    
232     MAI THỊ HỒNG PHƯỢNG     24/02/1985     THỊ TRẤN YÊN THÀNH     NGHỆ AN     186217529     24/08/2002    
233     NGUYỄN KIM HẢI     22/12/1987     LẠC SƠN -ĐÔ LƯƠNG     NGHỆ AN     196570343     01/02/2005    
234     ĐẶNG TRỌNG TIẾN     07/07/1986     QUANG THÀNH -YÊN THÀNH     NGHỆ AN     186349126     26/09/2003    
235     THÁI VĂN CẨM     10/05/1986     TÂN THÀNH     NGHỆ AN     186334061     25/09/2003    
236     HỒ THỊ HUẾ     20/11/1988     QUỲNH DIỄN-QUỲNH LƯU     NGHỆ AN     186699079     18/10/2005    
237     ĐINH MỸ NGÂN     29/08/1983     NGHĨA QUANG-NGHĨA ĐÀN     NGHỆ AN     182537848     04/04/2000    
238     LÊ THỊ HIÊN     09/05/1982     SONG HỒ, THUẬN THÀNH, BẮC NINH     BẮC NINH     125092002     03/07/2008    
239     TẠ HUY HÙNG     01/03/1988     NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH, BẮC NINH     BẮC NINH     125219241     28/05/2003    
240     NGUYỄN THỊ NGÀ     29/08/1985     THỊ TRẤN LIM, TIEN DU, BẮC NINH     BẮC NINH     125161966     28/12/2001    
241     PHẠM THỊ HUẾ     126378549     HÁN QUẢNG, QUẾ VÕ,BẮC NINH     BẮC NINH     126378549          
242     NGUYỄN ĐỨC LƯU     16/6/1977     LẠC VỆ TIÊN DU     BẮC NINH     125367916     25/7/2006    
243     NGUYỄN VĂN TOẢN     16/05/1985     DS TT THUA LƯƠNG TÀI     BẮC NINH     125254333     5/2/2004    
244     NGUYỄN THỊ ĐỊNH     21/01/1979     TRÍ QUẢ THUẬN THÀNH     BẮC NINH     125493082     23/3/2009    
245     NGUYỄN THỊ HẰNG     03/07/1972     TOÀN THẮNG, KIM THI, HẢI HƯNG     HƯNG YÊN     121522387     Apr-88    
246     ĐÀO THỊ THÚY     13/01/1978     NGŨ LÃO, KIM THI, HẢI HƯNG     HƯNG YÊN     141838129     Sep-95    
247     NGUYỄN THỊ LAN     08/02/1978     TOÀN THẮNG, KIM ĐỘNG, HẢI HƯNG     HƯNG YÊN     141899080     05/02/1996    
248     HOÀNG THỊ TUYẾT MAI     27/07/1978     NGHĨA DÂN, KIM ĐỘNG, HẢI HƯNG     HƯNG YÊN     141899038     05/02/1996    
249     NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI     25/07/1978     HIẾN NAM, TX HƯNG YÊN,      HƯNG YÊN     141798412     11/12/1994    
250     ĐỖ THỊ SONG     27/07/1980     NAM TÂN, NAM THANH,      HƯNG YÊN     141914127     07/03/1996    
251     VŨ THỊ THUỲ     17/12/1988     NGỌC LÂM, MỸ HÀO, HƯNG YÊN     HƯNG YÊN     145302694     06/02/2004    
252     ĐỖ THỊ THUỶ     05/01/1982     THÀNH CÔNG, CHÂU GIANG     HƯNG YÊN                
253     ĐÀO XUÂN THẮNG     11/12/1983     NGHĨA DÂN, KIM ĐỘNG,      HƯNG YÊN     145085185     25/05/1999    
254     PHẠM THỊ TÂM     1974     240 LÊ HỒNG PHONG,BMT     ĐĂK LĂK     240448386          
255     HỒ THỊ KIM NGÂN     15/06/1988     TT CHỢ LÁCH, BẾN TRE     BẾN TRE     321264070     15/07/2008    
256     TRẦN THỊ ANH THƯ     24/10/1988     LONG TRÌ , CHÂU THÀNH, LONG AN     LONG AN                
257     ĐÀO THỊ BÍCH HẢI     09/03/1985     P. BA ĐÌNH, TX BỈM SƠN     THANH HOÁ     172047571     03/08/2001    
258     NGUYỄN THỊ DUYÊN     23/01/1987     THANH THUỶ, TĨNH GIA,      THANH HOÁ     172177917     20/09/2001    
259     DƯƠNG ĐỨC HẢI     Sep-84     HÀO PHÚ, SƠN DƯƠNG,      TUYÊN QUANG                
260     LÊ TRẦN MỸ LY     20/06/1984     HOÀ KHÁNH LIÊN CHIÊU     ĐÀ NẴNG     201481473     29/06/2009    
261     NGUYỄN QUANG HOÀ     28/04/1986     HOÀ THỌ, HOÀ VANG     ĐÀ NẴNG     201520115     11/04/2002    
262     NGUYỄN BÌNH GIANG     05/05/1985     HOÀ THỌ, HOÀ VANG     ĐÀ NẴNG     201482668     14/06/2000    
263     NÔNG VĂN HẢI     04/12/1964     TT THÁI BÌNH, ĐÌNH LẬP     LẠNG SƠN     86768075     19/03/1982    
264     NGUYỄN TRÚC ANH     20/07/1986     HÀM ĐỨC HÀM THUẬN BẮC     BÌNH THUẬN     261018788     08/06/2002    
265     TRẦN THIỆN LỘC     01/03/1957     KP4 PHÚ THUỶ PHAN THIẾT     BÌNH THUẬN     16/12/2003          
266     TRẦN THỊ THANH TUYỀN     24/07/1985     HÀM ĐỨC HÀM THUẬN BẮC     BÌNH THUẬN     261018659     08/02/2002    
267     LÊ NGỌC THỜI     16/02/1983     ĐỖ HOÀ BẮC, ĐIỆN HỒNG, ĐIỆN BÀN,     QUẢNG NAM     205142698     14/02/2008    
268     NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH     09/12/1987     THÔN 4 DUY TRUNG,DUY XUYÊN     QUẢNG NAM     205226925     05/03/2002    
269     NGUYỄN THẾ HOẠT     1/1/1986     ĐẠI TRẠCH BỐ TRẠCH     QUẢN BÌNH     194294595     18/5/2003    
270     TRẦN THỊ THỦY NHUNG     9/7/1986     CẢNG HÓA QUẢNG TRỊ     QUẢNG BÌNH     194259814     5/8/2002    
271     NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN     20/11/1989     QUẢNG LONG QUẢNG TRẠCH     QUẢNG BÌNH     194381220     29/7/2005    
272     THÁI HOÀI NAM     17/08/1976     VIỆT TRUNG, BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194024425     05/04/1999    
273     LÊ THỊ THU THUỶ     20/05/1988     AN NINH, QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH     QUẢNG BÌNH     194287641     19/04//2003    
274     PHẠM THỊ THANH BÌNH     14/06/1981     TRUNG PHÚ, ĐIỆN MINH, ĐIỆN BẢN     QUẢNG NAM     203005398     Mar-97    
275     NGUYỄN HÒNG HẢI     18/08/1983     TRƯỞNG YÊN, YÊN HOA LƯ     NINH BÌNH     104156289     27/12/2000    
276     PHẠM THỊ THU HẰNG     10/06/1986     PHU LONG NHO QUAN     NINH BÌNH     164255367     12/11/2003    
277     VŨ ĐỨC BIÊN     20/08/1983     P.PHÚC THÀNH TX NINH BÌNH     NINH BÌNH     164146462          
278     NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG     21/10/1987     P.PHÚC THÀNH TX NINH BÌNH     NINH BÌNH     164307598     15/03/2005    
279     NGUYỄN XUÂN TRANG     20/11/1983     KHÁNH PHÚ YÊN TRANGQ     NINH BÌNH     164189714     14/03/2002    
280     NGUYỄN VĂN HỢP     01/05/1986     Bitmap
ẤN HOÀ, KIM SƠN
    NINH BÌNH     164233684     21/05/2003    
281     MA CÔNG BẮC     21/02/1988     MINH QUANG, CHIÊM HOÁ     TUYÊN QUANG     202796844     09/03/2005    
282     ĐÀO LAN DUYÊN     21/10/1987     AN TƯỜNG YÊN SƠN     TUYÊN QUANG     70763939     30/05/2005    
283     THÂN NGỌC THẮNG     87/01/1988     P MỊ\H XUÂN , TX TUYÊN QUANG     TUYÊN QUANG     70753380     21/072004    
284     TRÀN THỊ THU HƯƠNG     07/12/1988     ĐOÀN LẬP, TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG     HẢI PHÒNG     131492843          
285     BÙI THỊ HUỆ     22/11/1987     NGŨ PHÚC KIẾN THỤY     HẢI PHÒNG     31527774     06/10/2004    
286     NGUYỄN THỊ THU HÀ     ĐÀ NẴNG                      
287     NGÔ THỊ XUÂN MAI     ĐÀ NẴNG                      
288     TRẦN THỊ THANH THUỶ     ĐAK LAK                      
289     LÊ KHẮC KHAI NGUYÊN     ĐỒNG NAI                      
290     DDỒNG QUANG TRUNG     ĐỒNG THÁP                      
291     LÒ THỊ DUNG     ĐIỆN BIÊN                      
292     LÒ THỊ HẢI     ĐIỆN BIÊN                      
293     LÒ THỊ THUÝ     ĐIỆN BIÊN                      
294     PHẠM XUÂN HÙNG     AN GIANG                      
295     ĐỖ PHƯỚC ĐẠI     AN GIANG                      
296     NGUYỄN ANH THƯ     AN GIANG                      
297     PHẠM PHƯỚC HẢI     AN GIANG                      
298     LƯƠNG MINH HOÀNG     AN GIANG                      
299     TRƯƠNG TRUNG NAM     AN GIANG                      
300     PHẠM XUÂN HÙNG     AN GIANG                      
301     ĐỖ XUÂN THẮNG     BÌNH ĐỊNH                      
302     LÊ HOÀNG VINH     BÌNH ĐỊNH                      
303     NGUYỄN THỊ DUNG     BÌNH ĐỊNH                      
304     ĐẶNG VĂN HÀ     BÌNH ĐỊNH                      
305     DƯƠNG VÔN TA     BÌNH ĐỊNH                      
306     HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN     BÌNH ĐỊNH                      
307     NGUYỄN VĂN PHI     BÌNH ĐỊNH                      
308     NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG     BÌNH PHƯỚC                      
309     PHẠM NGUYÊN     BÌNH THUẬN                      
310     NGUYỄN VĂN HOÀ     BÌNH THUẬN                      
311     ĐÀO VĂN ĐỨC     BẮC GIANG                      
312     HOÀNG THỊ LÝ     BẮC GIANG                      
313     TRẦN THỊ TƯƠI     BẮC GIANG                      
314     NGUYỄN SĨ SÁCH     BẮC GIANG                      
315     ĐÀO VĂN ĐỨC     BẮC GIANG                      
316     HÀ THỊ THẮNG     BẮC GIANG                      
317     NGÔ THỊ BẮC     BẮC GIANG                      
318     CAO XUÂN HÙNG     BẮC GIANG                      
319     NGUYỄN THỊ NHUNG     BẮC NINH                      
320     NGÔ VĂN THAO     BẮC NINH                      
321     HỒ THỊ KIM NGÂN     BẾN TRE                      
322     NGUYỄN VĂN THẢO     BẾN TRE                      
323     NGUYỄN THANH TÂM     BẾN TRE                      
324     PHAN THANH TÙNG     CÀ MAU                      
325     TRẦN QUÔC TOÀN     CÀ MAU                      
326     TRẦN THẾ LINH     CÀ MAU                      
327     LÊ CHÍ DIỆN     CÀ MAU                      
328     TRẦN TUẤN KIỆT     CÀ MAU                      
329     NGUYỄN ĐỨC LÂM     CA ĐÀ NẴNG                      
330     TRẦN TIẾN LÂM     CA QUẢNG TRỊ                      
331     NGUYỄN DUY HOÀ     CA QUẢNG TRỊ                      
332     HỒ THỊ XUÂN TÌNH     CA QUẢNG TRỊ                      
333     NGUYỄN THỊ SAU     CA QUẢNG TRỊ                      
334     NGUYỄN THỊ KHÁNH LY     CA VŨNG TÀU                      
335     NÔNG THỊ NGỌC LAN     CAO BẰNG                      
336     NÔNG THỊ THANH NGA     CAO BẰNG                      
337     DƯƠNG VŨ EM     CẦN THƠ                      
338     NGUYỄN VĂN CHẲNG     CẦN THƠ                      
339     BÙI XUÂN NHỰT     CẦN THƠ                      
340     LÊ TÂN HẢO     CẦN THƠ                      
341     NGUYỄN HẢI VÂN     CẦN THƠ                      
342     TRẦN THỊ KIM LOAN     CẦN THƠ                      
343     TRẦN MỘNG TUYỀN     CẦN THƠ                      
344     PHAN VĂN HẢO     CẦN THƠ                      
345     BÙI NGỌC QUYÊN     CẦN THƠ                      
346     VÕ THỊ VÀNG     CẦN THƠ                      
347     NGUYỄN VĂN TÌNH     CẦN THƠ                      
348     TRƯƠNG THANH DŨNG     CẦN THƠ                      
349     NGUYỄN VĂN PHỤC     CẦN THƠ                      
350     ĐỖ HOÀNG TÂN     CẦN THƠ                      
351     VŨ THỊ THÚY AN     CẦN THƠ                      
352     VŨ THU XUÂN     CẦN THƠ                      
353     PHẠM THỊ LỆ DUNG     CẦN THƠ                      
354     LÊ TÂẤN HẢO     CẦN THƠ                      
355     LÂM NGỌC KIỀU     CẦN THƠ                      
356     VÕ LÂM VŨ     CẦN THƠ                      
357     HỒ THỊ THẮM     DAK LAK                      
358     ĐOÀN PHƯỚC THANHG     DDÀ NẴNG                      
359     DDINH NGỌC THẢO     DDAK LAK                      
360     NGÔ THỊ MỸ PHƯƠNG     DDAK LAK                      
361     LÊ KHẮC KHAI NGUYÊN     DDỒNG NAI                      
362     TRẦN QUÝ HƯNG     DDỒNG NAI                      
363     BÙI QUỐC HIẾU     DDIỆN BIÊN                      
364     NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG     GIA LAI                      
365     TRƯƠNG THỊ NGỌC THUÝ     HÀ NAM                      
366     LÊ THỊ HOỒNG PHƯƠNG     HÀ NAM                      
367     NGUYỄN THỊ THU TRANG     HÀ NAM                      
368     NGUYỄN THẾ ĐẠT     HÀ NAM                      
369     BÙI THỊ THAO     HÀ NAM                      
370     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG     HÀ NAM                      
371     NGUYỄN VĂN MÃO     HÀ TĨNH                      
372     NGUYỄN XUÂN HUYỀN     HÀ TĨNH                      
373     NGUYỄN THỊ THANH THUỶ     HÀ TĨNH                      
374     NGUYỄN THỊ HẰNG     HÀ TĨNH                      
375     TRẦN THỊ NGỌC ANH     HÀ TĨNH                      
376     NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN     HÀ TĨNH                      
377     LÊ TIỀN SỬU     HÀ TĨNH                      
378     PHÙNG THỊ LỆ NGA     HÀ TĨNH                      
379     VÕ THỊ TƯ     HÀ TĨNH                      
380     VÕ THỊ QUÝ     HÀ TĨNH                      
381     NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN     HẢI DƯƠNG                      
382     NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN     HẢI DƯƠNG                      
383     NGUYỄN THÀNH CÔNG     HẢI DƯƠNG                      
384     NGUYỄN THỊ ÁNH     HẢI DƯƠNG                      
385     NGUYỄN HỮU TUẤN     HẢI DƯƠNG                      
386     DDỖ HỮU HANH     HẢI DƯƠNG                      
387     PHẠM THỊ THẢO     HẢI DƯƠNG                      
388     ĐOỖ THỊ SONG     HẢI HƯNG                      
389     NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH     HẢI PHÒNG                      
390     VŨ THỊ HỒNG CHUNG     HẢI PHÒNG                      
391     PHẠM HÀ HẢI TRANG     HẢI PHÒNG                      
392     DDÀO THỊ PHƯƠNG     HẢI PHÒNG                      
393     NGUYỄN SỸ MINH TUYỂN     HẬU GIANG                      
394     PHẠM THANH TÚ     HẬU GIANG                       
395     NGUYỄN NGỌC KHỞI     HẬU GIANG                       
396     LÊ THÀNH ĐƯỢC     HẬU GIANG                       
397     CHÂU THANH HOÀNG     HẬU GIANG                       
398     VÕ VĂN THU     HẬU GIANG                       
399     TRẦN THIÊN VĂN     HẬU GIANG                       
400     NGUYỄN VĂN THẮNG     HẬU GIANG                       
401     NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC     HẬU GIANG                       
402     TRẦN VĂN BẮC     HẬU GIANG                       
403     NGUYỄN TRUNG DŨNG     HẬU GIANG                       
404     LÊ THANH PHÚ     HẬU GIANG                       
405     LÂM THÀNH LUỸ     HẬU GIANG                       
406     LÊ THỊ PHƯỢNG     HẬU GIANG                       
407     ĐỖ THỊ KIM DUYÊN     HẬU GIANG                       
408     NGUYỄN VĂN RỰC     HẬU GIANG                       
409     NGUYỄN VĂN QUỐC     HẬU GIANG                       
410     LÊ THỊ BÍCH HẠNH     HẬU GIANG                       
411     ĐÀO NGỌC GIANG     HƯNG YÊN                      
412     TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO     HƯNG YÊN                      
413     TRẦN NHƯ CHIẾN     HƯNG YÊN                      
414     TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO     HƯNG YÊN                      
415     PHAN THỊ HỒNG VÂN     HƯNG YÊN                      
416     NGUYỄN THỊ LAN ANH     HƯNG YÊN                      
417     CAO THỊ LIỄU     HƯNG YÊN                      
418     TRẦN THỊ NGỌC ANH     HƯNG YÊN                      
419     TRỊNH VĂN THIỆN     HƯNG YÊN                      
420     NGUYỄN TÙNG DƯƠNG     HOÀ BÌNH                      
421     NGUYỄN TÙNG DƯƠNG     HOÀ BÌNH                      
422     BÙI THỊ TÂM     HOÀ BÌNH                      
423     VŨ THỊ KIM     HOÀ BÌNH                      
424     TRẦN THỊ HỒNG VÂN     HUƯNG YÊN                      
425     LÊ THÁI ĐỨC     HUẾ                      
426     VÕ THU THUỶ     HUẾ                      
427     NGUYỄN THỊ TUYỀN     KIÊN GIANG                      
428     VŨ HỒNG DIỄM     KIÊN GIANG                      
429     HỒ THỊ HỒNG     KIÊN GIANG                      
430     DƯƠNG THỊ TIỀN     KIÊN GIANG                      
431     PHÙNG THANH NGUYÊN     KIÊN GIANG                      
432     PHẠM THỊ HÁO     KIÊN GIANG                      
433     PHÙNG THANH NGUYÊN     KIÊN GIANG                      
434     TRẦN MINH TUYẾN     LÀO CAI                      
435     NGUYỄN TRỌNG ĐẠI     LẠNG SƠN                      
436     LÊ THỊ THANH NHUNG     LẠNG SƠN                      
437     MAI VĂN HIỆN     LAI CHÂU                      
438     KHOÀNG THỊ PHƯỢNG     LAI CHÂU                      
439     NGUYỄN THỊ THANH THUÝ     LAI CHÂU                      
440     NGUYỄN THỊ NHÂM     LAI CHÂU                      
441     TRƯƠNG TẤN ĐẠT     LONG AN                      
442     TRẦN THỊ THU PHƯƠNG     NAM ĐỊNH                      
443     TRỊNH THỊ THU HƯƠNG     NAM ĐỊNH                      
444     NGUYỄN MẠNH CƯỜNG     NAM ĐỊNH                      
445     DDỖ THỊ THU THUỶ     NAM ĐỊNH                      
446     NGUYỄN ĐỨC BÌNH     NAM ĐỊNH                      
447     LÊ THỊ ĐAN     NAM ĐỊNH                      
448     NGUYỄN ĐỨC BÌNH     NAM ĐỊNH                      
449     TRẦN THỊ THU     NAM ĐỊNH                      
450     PHAN VĂN TÙNG     NAM ĐỊNH                      
451     VŨ VĂN THÁI     NAM ĐỊNH                      
452     NGUYỄN VĂN TIẾN     NAM ĐỊNH                      
453     NGUYỄN T HỊ HẰNG     NGHỆ AN                      
454     TRẦN THỊ THU HIỀN     NGHỆ AN                      
455     PHẠM TUYÊN     NGHỆ AN                      
456     NGUYỄN THỊ HIẾU     NGHỆ AN                      
457     PHAN ANH ĐỨC     NGHỆ AN                      
458     PHAN THỊ HOÀNG ANH     NGHỆ AN                      
459     LÊ THỊ HOA     NGHỆ AN                      
460     PHAN TRÀ THANH     NGHỆ AN                      
461     NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM     NGHỆ AN                      
462     NGUYỄN THỊ HẠNH     NGHỆ AN                      
463     NGUYỄN THỊ HỒNG      NGHỆ AN                      
464     NGUYỄN THỊ THUÝ NGA     NGHỆ AN                      
465     PHAN ANH ĐỨC     NGHỆ AN                      
466     TRẦN THỊ ANH THƯ     NGHỆ AN                      
467     NGUYỄN VĂN ĐỨC     NINH BÌNH                      
468     NGUYỄN VĂN ĐỨC     NINH BÌNH                      
469     NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ     NINH BÌNH                      
470     NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG     NINH BÌNH                      
471     NINH THỊ YẾN     NINH BÌNH                      
472     NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG     NINH BÌNH                      
473     ĐỖ THỊ THANH HOÀ     NINH BÌNH                      
474     LÀ MINH ĐỨC     PHÚ THỌ                      
475     VŨ DUY HƯNG     PHÚ THỌ                      
476     VŨ DUY HƯNG     PHÚ THỌ                      
477     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI     PHÚ THỌ                      
478     LÀ MINH ĐỨC     PHÚ THỌ                      
479     VŨ THỊ THANH HOA     PHÚ THỌ                      
480     LÊ THU HUYỀN     PHÚ THỌ                      
481     BÙI VĂN TIẾN     PHÚ THỌ                      
482     NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN     PHÚ THỌ                      
483     TRẦN THỊ HẢI YẾN     QUẢNG BÌNH                      
484     PHẠM THỊ HIỀN     QUẢNG BÌNH                      
485     TỐNG VĂN TUẤN      QUẢNG BÌNH                      
486     NGUYỄN THANH HẢI     QUẢNG BÌNH                      
487     NGUYỄN XUÂN TOÀN     QUẢNG BÌNH                      
488     NGUYỄN VĂN QUỐC     QUẢNG NAM                      
489     MAI THỊ HIỀN     QUẢNG NAM                      
490     HỒ THỊ HẠNH DUNG     QUẢNG NAM                      
491     PHAN THỊ KIM DUNG     QUẢNG NAM                      
492     NGÔ THỊ KIM THOA      QUẢNG NAM                      
493     NGUYỄN THỊ LIÊN     QUẢNG NAM                      
494     PHẠM THỊ NHƯ THẢO      QUẢNG NAM                      
495     LÊ NGỌC THỜI     QUẢNG NAM                      
496     NGÔ THỊ YẾN     QUẢNG NAM                      
497     LÊ THỊ KIM NGÂN     QUẢNG NAM                      
498     HOÀNG THỊ PHONG LAN     QUẢNG NAM                      
499     NGUYỄN THỊ LY     QUẢNG NAM                      
500     TRẦN ANH VŨ     QUẢNG NGÃI                      
501     TRẦN THỊ KIM VIÊN     QUẢNG NGÃI                      
502     PHẠM THỊ THUẬN     QUẢNG NGÃI                      
503     NGUYỄN VIỆT THÀNH     QUẢNG NGÃI                      
504     VÕ THỊ TUYẾT HẠNH     QUẢNG NGÃI                      
505     NGUYỄN THẾ DANH     QUẢNG NGÃI                      
506     LÊ THỊ THU HIỀN     QUẢNG NGÃI                      
507     LÊ THỊ KIM TUYẾN     QUẢNG NGÃI                      
508     NGUYỄN THỊ THU     QUẢNG NINH                      
509     PHẠM THU TRANG     QUẢNG NINH                      
510     TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG     QUẢNG NINH                      
511     TRẦN THỊ HỒNG     QUẢNG NINH                      
512     HÀ THỊ THUỶ     QUẢNG NINH                      
513     TRẦN MẠNH CƯỜNG     QUẢNG NINH                      
514     PHẠM THỊ MINH TÂM     QUẢNG NINH                      
515     BÙI TIẾN CANH     QUẢNG NINH                      
516     NGUYỄN THỊ MAI     QUẢNG NINH                      
517     DDÀM THỊ MAI     QUẢNG NINH                      
518     DDẶNG THỊ KIM PHƯỢNG     QUẢNG TRỊ                      
519     TRẦN NHẬT HOÀNG     QUẢNG TRỊ                      
520     NGUYỄN THỊ BÍCH THUÝ     QUẢNG TRỊ                      
521     PHẠM NGỌC TUÂN     QUẢNG TRỊ                      
522     LÊ NAM HOÀI     QUẢNG TRỊ                      
523     NGUYỄN ANH TUẤN     QUẢNGV NAM                      
524     PHÙNG THỊ NGHI     SƠN LA                      
525     LÒ THỊ TIẾN     SƠN LA                      
526     LÒ XUÂN HƯƠNG     SƠN LA                      
527     HÀ MINH PHÚC     SƠN LA                      
528     SÒI THỊ TÌNH     SƠN LA                      
529     LƯƠNG THỊ HÀ     SƠN LA                      
530     NGUYẾN THỊ LAN     SƠN LA                      
531     LÒ VĂN CƯỜNG     SƠN LA                      
532     LÊ THỊ MINH HẠNH     SƠN LA                      
533     NGUYỄN THỊ SÁU     SÓC TRĂNG                      
534     TRẦN QUỐC PHONG     SÓC TRĂNG                      
535     TIỀN PHƯƠNG THẢO     SÓC TRĂNG                      
536     NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH     THÁI BÌNH                      
537     HÀ VĂN THẾ     THÁI BÌNH                      
538     PHẠM TRUNG KIÊN     THÁI BÌNH                      
539     TRẦN THỊ THU TRANG     THÁI BÌNH                      
540     PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG     THÁI BÌNH                      
541     NGUYỄN THỊ PHƯỢNG     THÁI BÌNH                      
542     NGÔ THỊ DUYÊN     THÁI BÌNH                      
543     TRỊNH THỊ THU HƯƠNG     THÁI BÌNH                      
544     TPHẠM THỊ THANH HOA     THÁI BÌNH                      
545     MA THỊ HẢI YẾN     THÁI NGUYÊN                      
546     NGUYỄN NHÂN BẮC     THÁI NGUYÊN                      
547     NGUYỄN THỊ HUYỀN     THÁI NGUYÊN                      
548     NGUYỄN VĂN NGUYÊN     THANH HOÁ                      
549     HỒ THỊ LAN     THANH HOÁ                      
550     LƯƠỜNG THỊ MAI     THANH HOÁ                      
551     HOÀNG TRUNG KIÊN     THANH HOÁ                      
552     NGUYỄN THỊ HƯƠNG     THANH HOÁ                      
553     TỐNG QUỐC ĐẠT     THANH HOÁ                      
554     NGUYỄN THỊ HÀ     THANH HOÁ                      
555     LƯƠNG THỊ THUỲ     THANH HOÁ                      
556     PHẠM THỊ HÀ     THANH HOÁ                      
557     TRƯƠNG THỊ SỰ     THANH HOÁ                      
558     PHẠM THỊ HÀ     THANH HOÁ                      
559     LÊ THỊ THANH      THANH HOÁ                      
560           THANH HOÁ                      
561     MINH THỊ MỸ     THANH HOÁ                      
562     LÊ THỊ SINH     THANH HOÁ                      
563     TRƯƠNG QUANG THANH     THANH HOÁ                      
564     LÊ NGỌC HÀ     TIỀN GIANG                      
565     LÊ MINH NHẬT     TIỀN GIANG                      
566     NGUYỄNN VĂN MẪN     TIỀN GIANG                      
567     LÊ VĂN SẢN     TP HỒ CHÍ MINH                      
568     LÊ THỊ TRƯỜNG SƠN     TP HỒ CHÍ MINH                      
569     TRẦN HOÀNG PHƯƠNG     TP HỒ CHÍ MINH                      
570     TRẦN THIỊ MỸ TRANG     TP HỒ CHÍ MINH                      
571     TRẦN NGỌC DU     TP HỒ CHÍ MINH                      
572     NGUYỄN ĐỨC MINH TRUNG     TP HỒ CHÍ MINH                      
573     PHẠM TRUNG HIẾU     TP HỒ CHÍ MINH                      
574     PHAN VĂN ĐOÀN     TP HỒ CHÍ MINH                      
575     NGUYỄN VĂN CÔNG     TP HỒ CHÍ MINH                      
576     TRẦN ĐƯC DUY     TRÀ VINH                      
577     TRẦN PHƯỚC LONG     TRÀ VINH                      
578     NGUYỄN VĂN TÍN ANH     TRÀ VINH                      
579     THẠCH CẢ      TRÀ VINH                      
580     LÂM MỸ LINH     TRÀ VINH                      
581     NGUYỄN THỊ KIM SONG     TRÀ VINH                      
582     TRƯƠNG THỊ THANH LAN     TRÀ VINH                      
583     KIM SÔ PHAN     TRÀ VINH                      
584     NGUYỄN THỊ TRÚNG     TRÀ VINH                      
585     DIỆP VĂN SOI     TRÀ VINH                      
586     THẠCH THỊ NGỌC MAI     TRÀ VINH                      
587     NGUYỄN VĂN THẢO     TRÀ VINH                      
588     PHÙNG HỮU HÙNG     TT HUẾ                      
589     NGUYỄN THỊ THANH THUỶ     T-T- HUẾ                      
590     LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG     T-T- HUẾ                      
591     NGUYỄN DUY PHA     T-T- HUẾ                      
592     NGUYỄN HỒNG     T-T- HUẾ                      
593     LÝ THỊ TUYÊN     TUYÊN QUANG                      
594     TRẦN THỊ NGA     TUYÊN QUANG                      
595     NGUYỄN THỊ KIM CHI     VŨNG TÀU                      
596     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BẮC     VĨNH LONG                      
597     LÊ HOÀNG TRUNG     VĨNH LONG                      
598     CÙ BẠCH MI     VĨNH LONG                      
599     NGUYỄN VĂN KIỆT     VĨNH LONG                      
600     TRẦN HỒNG LIÊN     VĨNH LONG                      
601     TRẦN TUẤN     VĨNH LONG                      
602     HUỲNH NGỌC THAO     VĨNH LONG                      
603     PHAN TRÍ THỨC     VĨNH LONG                      
604     NGUYỄN VĂN ĐỨC     VĨNH LONG                      
605     QUÁCH THỊ HỒNG THẢO     VĨNH LONG                      
606     NGUYỄN THỊ THẢO     VĨNH LONG                      
607     PHẠM VĂN QUYỀN     VĨNH PHÚC                      
608     NGÔ ĐỨC THẮNG     VĨNH PHÚC                      
609     LÊ THỊ NHUNG     VĨNH PHÚC                      
610     HOÀNG THỊ ÁNH HỒNG     VĨNH PHÚC                      
611     LÊ QUANG VŨ     VĨNH PHÚC                      
612     TẠ THỊ LAN HƯƠNG     VĨNH PHÚC                      
613     LÊ QUANG VŨ     VĨNH PHÚC                      
614     BÙI ĐỨC QUYẾT     VĨNH PHÚC                      
615     LƯƠNG QUỲNH TRANG     VĨNH PHÚC                      
616     DDỖ VĂN LÝ     VĨNH PHÚC                      
617     DDÀM THÊM LĂNG     VĨNH PHÚC                      
618     LÊ THỊ NHUNG     VĨNH PHÚC                      
619     HOÀNG THỊ ÁNH HỒNG     VĨNH PHÚC                      
620     TRẦN DUY THANH     VĨNH PHÚC                      
621     TẠ HẢI ANH     YÊN BÁI                      
622     NGUYỄN THỊ NĂNG     YÊN BÁI                      
623     TRƯƠNG THANH HƯNG     01/07/1988     QUẢNG TRỊ                
624     NGUYỄN THỊ THƯƠNG     20/10/1987     HẢI PHÒNG                
625     PHAN THỊ HỒNG NHUNG     12/12/1988     HƯNG YÊN                
626     PHẠM THỊ HIẾN     07/01/1987     HƯNG YÊN                
627     PHẠM THỊ OANH     30/12/1988     HƯNG YÊN                
628     NGUYỄN TUẤN VIỆT     28/10/1987     THÁI BÌNH                
629     NGUYỄN THỊ OANH     29/10/1986     BẮC NINH                
630     BÙI THỊ THẢO     29/09/1987     THANH HÓA                
631     DƯƠNG THỊ MINH NGỌC     30/10/1987     VĨNH PHÚC                
632     TRẦN THỊ THANH TÂM     18/08/1987     THÁI BÌNH                
633     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG     20/10/1987     HẢI PHÒNG                
634     NGUYỄN ÁNH NGUYỆT     10/08/1988     HƯNG YÊN                
635     NGUYỄN THỊ BÍ     01/10/1983     NAM ĐỊNH                
636     ĐOÀN THỊ HƯƠNG     22/08/1984     THÁI BÌNH                
637     HÀ NGỌC SƠN     09/04/1974     NINH BÌNH                
638     TRẦN CAO CƯỜNG     07/07/1987     THÁI BÌNH                
639     BÙI THỊ YẾN     11/08/1984     THANH HÓA                
640     NGUYỄN KHẮC HẬU     01/09/1987     HÀ TĨNH                
641     DƯƠNG THỊ MINH NGỌC     30/10/1987     VĨNH PHÚC                
642     NGUYỄN NGỌC SANH     15/02/1978     QUẢNG NAM                
643     NGUYỄN THỊ HẠNH     11/06/1983     QUẢNG TRỊ                
644     TRỊNH TÁM     15/12/1969     QUẢNG NGÃI                
645     NGUYỄN KHẮC HẬU     01/09/1987     HÀ TĨNH                
646     LÊ THỊ THÚY     19/03/1988     NGHỆ AN                
647     VŨ THỊ LIÊM     20/02/1980     HẢI DƯƠNG                
648     NGUYỄN THỊ MỸ LỆ     12/01/1976     QUẢNG NGÃI                
649     NGÔ THỊ ANH QUỲNH     20/02/1987     NGHỆ AN                
650     NGUYỄN THỊ TÌNH     03/01/1986     HÀ NỘI                
651     VŨ LAN PHƯƠNG     29/09/1984     LÀO CAI                
652     NGUYỄN THỊ THANH TÂM     09/09/1984     NGHỆ AN                
653     LÊ THỊ HƯƠNG     02/02/1985     THANH HÓA                
654     ĐẶNG THU THỦY     19/08/1985     NGHỆ AN                
655     HỨA THÀNH NHƠN     04/01/1977     BẮC GIANG                
656     NGUYỄN HUU THỌ     30/08/1985     BÌNH ĐỊNH                
657     NGUYỄN THỊ THU     09/06/1987     QUẢNG NINH           100861108    
658     PHẠM THU TRANG     09/11/1984     QUẢNG NINH                
659     TRẦN THỊ HỒNG VÂN     08/03/1987     HƯNG YÊN                
660     HOÀNG THỊ LÊ MAI     22/11/1986     THANH HÓA                
661     TRẦN MẠNH CƯẤNG     13/12/1985     QUẢNG NINH                
662     NGUYỄN THÙY LINH     25/07/1986     THANH HÓA                
663     NGUYỄN TÂN THÀNH     05/08/1987     HÀ TÂY                
664     VŨ THANH HƯỜNG     02/09/1987     SƠN LA                
665     TRẦN THỊ HOÀI     16/08/1982     NAM ĐỊNH                  
666     NGUYỄN THỊ NGHIÊM     11/04/1983     CẦN THƠ                
667     TRẦN THỊ THỦY TIÊN     25/10/1983     CẦN THƠ                
668     TRẦN THỊ VÂN NGA     21/10/1985     CẦN THƠ                
669     TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG     03/10/1987     QUẢNG NINH                
670     TRẦN THỊ THU TRANG     29/10/1986     THÁI BÌNH     

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...